سرم پوست اوردینری مدل آلفا آربوتین

سرم پوست اوردینری مدل آلفا آربوتین یک محصول مراقبت از پوست است که حاوی آلفا آربوتین می‌باشد. آلفا آربوتین یک ترکیب طبیعی است که از گیاهان مانند برگ بنفشه سفید به دست می‌آید. این ترکیب به عنوان یک عامل روشن کننده پوست شناخته می‌شود و معمولاً در محصولات مراقبت از پوست برای کاهش لکه‌های تیره و عدم یکنواختی رنگ پوست استفاده می‌شود.

آلفا آربوتین به عنوان یک ترکیب ضد اکسیدان عمل می‌کند و توانایی تثبیت رادیکال‌های آزاد را دارد. همچنین، این ترکیب می‌تواند فعالیت تولید ملانین را کاهش دهد. ملانین ماده‌ای است که مسئول رنگ پوست است. تنظیم فعالیت ملانین می‌تواند به کاهش لکه‌های تیره و همچنین به روشن‌کنندگی و یکنواختی رنگ پوست کمک کند.